Mål T-673/20: Överklagande ingett den 11 november 2020 – Celler Lagravera mot EUIPO – Cyclic Beer Farm (Cíclic)