Mål T-404/12: Tribunalens dom av den 19 januari 2016 – Toshiba mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Marknaden för gasisolerade ställverk — Beslut som fattats efter det att tribunalen delvis ogiltigförklarat det ursprungliga beslutet — Böter — Rätten till försvar — Motiveringsskyldighet — Likabehandling — Utgångsbelopp — Omfattningen av företagets bidrag till överträdelsen)