Skriftlig fråga E-006388/11 Willy Meyer (GUE/NGL) till kommissionen. Det europeiska programmet för utdelning av livsmedel till de sämst ställda minskar med 75 procent samtidigt som fattigdomen och svälten i EU ökar på ett oroväckande sätt