Skriftlig fråga E-3240/09 från Jim Higgins (PPE-DE) till kommissionen. Neutralitet på Internet