Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7844 – ACEK/Sumitomo/JV) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)