Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/435 av den 22 mars 2016 om upphävande av det tillfälliga stoppet för ansökningar om importlicens inom ramen för de tullkvoter som öppnades genom förordning (EG) nr 891/2009 inom sockersektorn