Zadeva T-331/20: Tožba, vložena 29. maja 2020 – Laboratorios Ern/EUIPO – Le-Vel Brands (Le-Vel)