Mål C-49/09: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 28 oktober 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Polen (Fördragsbrott — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Senare anslutning av medlemsstater — Övergångsbestämmelser — Tillämpning i tiden — Tillämpning av en reducerad skattesats — Kläder och klädestillbehör för spädbarn samt barnskor)