Skriftlig fråga E-6865/10 Martin Ehrenhauser (NI) till kommissionen. Eurosur