Ansökningsomgångar för 2011 och 2012 års arbetsprogram inom Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration