Skriftlig fråga E-4279/10 Syed Kamall (ECR) till kommissionen. Markexploatering på Cypern