Mål T-193/15: Tribunalens dom av den 4 maj 2016 – Bodegas Williams & Humbert mot EUIPO – Central Hisumer (BOTANIC WILLIAMS & HUMBERT LONDON DRY GIN) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket BOTANIC WILLIAMS & HUMBERT LONDON DRY GIN — Äldre EU-ordmärke THE BOTANICALS — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8. 1 b i förordning (EG) nr 207/2009)