Skriftlig fråga E-005428/11 Jürgen Creutzmann (ALDE) till kommissionen. Begränsning av friheten att tillhandahålla tjänster genom nationella undantag från direktiv 2005/36/EG