Europaparlamentets resolution av den 21 november 2013 om det europeiska försvarets industriella och tekniska bas (2013/2125(INI))