Skriftlig fråga E-003305/11 Liam Aylward (ALDE), Pat the Cope Gallagher (ALDE) och Brian Crowley (ALDE) till kommissionen. Förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel