Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2011