Skriftlig fråga E-4709/09 från Charles Goerens (ALDE) till kommissionen. Risk för inbördeskrig i södra Sudan