Skriftlig fråga E-004915/11 Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) till kommissionen. Undantag när det gäller identifiering av vildhästar i Galicien