Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8654 – CK Hutchison/TMA Holding/TMA Logistics) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES. )