Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5995 – VW/Karmann) Text av betydelse för EES