Mål C-263/14: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 14 juni 2016 – Europaparlamentet mot Europeiska unionens råd (Talan om ogiltigförklaring — Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp) — Beslut 2014/198/Gusp — Avtal mellan Europeiska unionen och Förenade republiken Tanzania om villkoren för överföring av misstänkta pirater och egendom som i detta sammanhang har beslagtagits från den EU-ledda marina styrkan till Förenade republiken Tanzania — Val av rättslig grund — Skyldighet att omedelbart och fullständigt informera Europaparlamentet i alla skeden av förfarandet för förhandling om och ingående av internationella avtal — Huruvida verkningarna av beslutet ska bestå vid ogiltigförklaring)