Zaak C-263/14: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 14 juni 2016 — Europees Parlement/Raad van de Europese Unie [Beroep tot nietigverklaring — Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) — Besluit 2014/198/GBVB — Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Republiek Tanzania inzake de voorwaarden waaronder piraterijverdachten en in beslag genomen goederen door de door de Europese Unie geleide zeemacht worden overgedragen aan de Verenigde Republiek Tanzania — Keuze van de rechtsgrondslag — Verplichting om het Europees Parlement in iedere fase van de procedure voor het onderhandelen over en het sluiten van internationale overeenkomsten onverwijld en ten volle te informeren — Handhaving van de gevolgen van het besluit in geval van nietigverklaring]