Дело C-263/14: Решение на Съда (голям състав) от 14 юни 2016 г. — Европейски парламент/Съвет на Европейския съюз (Жалба за отмяна — Обща външна политика и политика на сигурност (ОВППС) — Решение 2014/198/ОВППС — Споразумение между Европейския съюз и Обединена република Танзания относно условията за прехвърляне в Обединена република Танзания на лица, заподозрени в пиратска дейност, и свързаното с тях иззето имущество от ръководените от Европейския съюз военноморски сили — Избор на правното основание — Задължение за изчерпателно и незабавно информиране на Европейския парламент на всички етапи на процедурата за водене на преговори и сключване на международни споразумения — Запазване на последиците на решението в случай на отмяна)