Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 27 september 2012 Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 27 september 2012.#Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR) mot Finanzamt Plauen.#Begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof.#Beskattning – Mervärdesskatt – Leverans av varor – Beskattning av kedjetransaktioner – Beslut att inte medge undantag från skatteplikt när det inte finns något registreringsnummer för mervärdesskatt för förvärvaren.#Mål C-587/10.