Skriftlig fråga E-9382/10 Corina Creţu (S&D) till kommissionen. Kommissionens insatser för de burmesiska medborgarna