Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1773 av den 5 oktober 2016 om fastställande av tilldelningskoefficienter för licenser för export av ost till Förenta staterna under 2017 inom ramen för de kvoter som avses i förordning (EG) nr 1187/2009