Mål T-219/12: Tribunalens beslut av den 24 oktober 2012 — Saobraćajni institut CIP mot Europeiska kommissionen (Talan om ogiltigförklaring och skadestånd — Offentlig upphandling av tjänster — Sökanden uteslöts från anbudsförfarandet — Ogiltigförklaring av anbudsförfarandet efter det att talan väcktes — Anledning saknas att döma i saken)