Skriftlig fråga E-003767/11 William (The Earl of) Dartmouth (EFD) till kommissionen. Europeiska systemet för finansiell tillsyn IV