Mål C-546/14: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 7 april 2016 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Udine – Italien) – förfarande som anhängiggjorts av Degano Trasporti Sas di Ferrucio Degano & C., i likvidation (Begäran om förhandsavgörande — Beskattning — Mervärdesskatt — Artikel 4.3 FEU — Direktiv 2006/112/EG — Insolvens — Ackordsförfarande — Delbetalning av fordringar avseende mervärdesskatt)