Oznámenie o udelení grantu – Výzva na predkladanie návrhov – ref.: GP/DSI/ReferNet_FPA/001/15 – ReferNet – Európska sieť referenčných a odborných informácií v oblasti vzdelávania a prípravy (OVP) strediska Cedefop