Anunț de atribuire de subvenții – Cerere de propuneri – ref.: GP/DSI/ReferNet_FPA/001/15 – ReferNet – Rețeaua europeană pentru informații privind educația și formarea profesională (EFP) a Cedefop