Paziņojums par dotācijas piešķiršanu – Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus – atsauce: GP/DSI/ReferNet_FPA/001/15 – ReferNet – Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (Cedefop) Eiropas tīkls informācijai par profesionālo izglītību un apmācību (VET)