Ilmoitus myönnetyistä apurahoista – Ehdotuspyyntö – viite: GP/DSI/ReferNet_FPA/001/15 – ReferNet – Cedefopin Euroopan ammatillisen koulutuksen (VET) tiedotusverkosto