Уведомление за отпускане на безвъзмездна помощ — Покана за представяне на предложения — GP/DSI/ReferNet_FPA/001/15 — ReferNet — Европейска мрежа на Сеdefop за информация отсно професионалното образование и обучение (ПОО)