Förslag till avgörande av generaladvokat J. Kokott föredraget den 30 juni 2016.