Komisjoni määrus (EÜ) nr 2067/96, 29. oktoober 1996, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1000/96 seoses teatavate kodulinnuliha turustusnormidega