Kommissionens förordning (EG) nr 2067/96 av den 29 oktober 1996 om ändring av förordning (EG) nr 1000/96 beträffande vissa handelsnormer för fjäderfä