Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/775 av den 16 maj 2019 om ändring av förordning (EU) nr 454/2011 vad gäller ändringshantering (Text av betydelse för EES.)