Mål F-91/11: Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 24 maj 2012 — Alionescu mot kommissionen (Personalmål — Rekrytering — Allmänt uttagningsprov — Beslut att förlänga anmälningsfristen — Avsaknad av klagomål — Uppenbart att talan ska avvisas)