Az Európai Parlament 2012. november 20-i jogalkotási állásfoglalása az 1993. december 6-i 93/109/EK tanácsi irányelvnek az állampolgárságuk szerinti tagállamtól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó egyes részletes rendelkezései tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelv tervezetéről (13634/2012 – C7-0293/2012 – 2006/0277(CNS))