Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om närmare föreskrifter för den offentliga reglerade tjänst (PRS) som erbjuds via det globala satellitnavigeringssystem via satellit som upprättats genom Galileoprogrammet