Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om betingelserne for adgang til det globale satellitbaserede navigationssystem, der er en statsreguleret tjeneste etableret under Galileo-programmet