2012/582/EL: Euroopa Parlamendi otsus, 10. mai 2012 , Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta#Euroopa Parlamendi resolutsioon, 10. mai 2012 , tähelepanekutega, mis on Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa