Komisijas Lēmums ( 2009. gada 17. decembris ), ar ko apstiprina Bulgārijas iesniegto valsts programmu attiecībā uz dzīvu liellopu, kurus eksportē no Eiropas Savienības caur Burgasas ostu, pārvadāšanas apstākļu kontroli un uzraudzību un Eiropas Savienības finansiālo ieguldījumu 2010. gadam (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 10004)