Специален доклад № 6/2016 — „Програми за ликвидиране, контрол и мониторинг с цел предотвратяване на болестите по животните“