Meddelande till registrerade som är föremål för restriktiva åtgärder enligt rådet förordning (EU) 2016/44 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen