Skriftlig fråga E-005738/11 Georgios Papanikolaou (PPE) till kommissionen. Kostnad och tid för att starta och driva företag 2010