Cauza T-135/19: Hotărârea Tribunalului din 6 februarie 2020 – Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals/EUIPO – Dalmat (LaTV3D) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale LaTV3D – Marca națională verbală anterioară TV3 – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Similitudinea serviciilor – Similitudinea semnelor – Caracter distinctiv – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001”]