Mål T-514/10: Talan väckt den 1 november 2010 — Fruit of the Loom mot harmoniseringsbyrån — Blueshore Management (FRUIT)