Skriftlig fråga E-6229/07 från Frank Vanhecke (NI) till kommissionen. Förfrågan om förbud mot pro-kurdiskt parti i Turkiet